ADVOKATER inom skadeståndsrätt, familjerätt & avtalsrätt i kiruna

De flesta behöver någon gång i livet hjälp av en advokat.
Advokatbyrån Vera Gärdeman AB kan med lång erfarenhet och bred kunskap tillvarata din rätt.

  • Brottmål 
  • Tvistemål 
  • Skadeståndsrätt 
  • Familjerätt 
  • Fastighetsrätt
  • Avtalsrätt
Juridisk ordlista

Kontakta oss om Du behöver rådgivning.

Om Du behöver sakkunnigt biträde med försvararuppdrag eller uppdrag som målsägandebiträde i brottmål är det hit Du skall vända Dig.
I civilmål kan Du få biträde i tvister och vid förhandlingar, för att därvid på bästa sätt tillvarata Din rätt. Verksamhetsområdet omfattar processer inför Allmän Domstol och Förvaltningsdomstol.


Rättsskydd och rättshjälp förmedlas.

Advokatbyrån Vera Gärdemalm AB

Advokatbyrån Vera Gärdemalm AB

Telefon: 0980-616 43 / 0980-803 42

E-post: vera.advokat@mejl.se

Besöksadress:
Hjalmar Lundbohmsvägen 52
981 31 KIRUNA

Professionella hemsidor av: