ADVOKATER inom skadeståndsrätt, familjerätt & avtalsrätt i kiruna

De flesta behöver någon gång i livet hjälp av en advokat.
Advokatbyrån Vera Gärdeman AB kan med lång erfarenhet och bred kunskap tillvarata din rätt.

  • Brottmål 
  • Tvistemål 
  • Skadeståndsrätt 
  • Familjerätt 
  • Fastighetsrätt
  • Avtalsrätt
Juridisk ordlista

Kontakta oss om Du behöver rådgivning.

Om Du behöver sakkunnigt biträde med försvararuppdrag eller uppdrag som målsägandebiträde i brottmål är det hit Du skall vända Dig.
I civilmål kan Du få biträde i tvister och vid förhandlingar, för att därvid på bästa sätt tillvarata Din rätt. Verksamhetsområdet omfattar processer inför Allmän Domstol och Förvaltningsdomstol.


Rättsskydd och rättshjälp förmedlas.

Advokatbyrån Vera Gärdemalm AB